Sidebar

Kurs przeznaczony jest dla specjalistów posiadających certyfikat ISTQB Poziomu Podstawowego, którzy osiągnęli już zaawansowany punkt w karierze testera i chcą rozwijać swoją wiedzę w zakresie automatyzacji testów. W trakcie zajęć uczestnicy analizują specyfikację testowanego systemu w celu zaplanowania automatyzacji i zaprojektowania jej architektury. Poznają także sposoby efektywnego zarządzania i utrzymywania testów automatycznych wraz z dostarczaniem skutecznych raportów i metryk.

Kluczowe umiejętności zdobywane w trakcie nauki to:

 • współtworzenie planu integracji testów automatycznych w proces testowy
 • wybór narzędzi i technologii do automatyzacji najlepiej pasujących do projektu i organizacji
 • tworzenie metodologii i podejścia architektury automatyzacji testów
 • projektowanie i rozwój rozwiązań testów automatycznych spełniających potrzeby biznesowe
 • tworzenie automatycznych raportów testów oraz automatyzowanie zbierania metryk
 • zarządzanie i optymalne wykorzystanie zasobów testowych ułatwiające utrzymywalność testów automatycznych

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, natomiast materiały szkoleniowe zawierają treści w języku angielskim. Egzamin dostępny jest w języku angielskim.

Tematyka:

 1. Introduction and Objectives for Test Automation (30')
 2. Preparing for Test Automation (2h 45')
 3. The Generic Test Automation Architecture (4h 30')
 4. Deployment Risks and Contingencies (2h 30')
 5. Test Automation Reporting and Metrics (2h 45')
 6. Transitioning Manual Testing to an Automated Environment (2h)
 7. Verifying the TAS (2h)
 8. Continuous Improvement (2h 30')

Plan szkolenia (sylabus): wersja angielska (rok 2016)

Czas trwania: 3 dni, w godzinach 9:00 - 17:00

Cena: 2950 PLN + 23% VAT

Egzamin: 1250 PLN + 23% VAT